Opis zajęć montażu i publikacji filmu

Zajęcia mają formę warsztatów. Odbywają się raz w tygodniu przez okres miesiąca. Ich celem jest zapoznanie uczestników z obsługą programu montażowego oraz elementarnymi zasadami montażu w teorii i praktyce.

Na zajęciach będą poruszane następujące zagadnienia:
  • przydatne funkcje i efekty,

  • programy montażowe,

  • zasady montażu,

  • praca z plikami,

  • obróbka grafik,

  • tworzenie intr.

Efekt przebytych zajęć

Dziecko uzyska wiedzę i podstawowe umiejętności montażu i publikacji filmu. Rozwinie swoje zdolności edycji materiałów filmowych. Zmontuje własne filmy. Pozna elementarne zasady montażu w teorii i praktyce.