Opis zajęć programowania 

Głównym celem zajęć jest nauka kreatywnego spędzania czasu przy komputerze. By zacząć programować, nie trzeba znać zawiłych języków programowania. Podczas zajęć dziecko nauczy się najważniejszych metod i zasad wprowadzających do programowania oraz pozna najpopularniejsze języki programowania od podstaw, poprzez zabawę oraz przystępne i praktyczne ćwiczenia.

Na zajęciach będą poruszane następujące zagadnienia:
 • od algorytmu do kompilatora – podstawowe pojęcia,

 • przegląd najpopularniejszych języków programowania,

 • budowa struktury programów w wybranych językach,

 • dobre praktyki programistyczne – jak napisać dobry i estetyczny kod,

 • programowanie proceduralne,

 • dyrektywy, słowa kluczowe i identyfikatory,

 • typy zmiennych i stałych,

 • operatory i ich rodzaje,

 • pętle i instrukcje warunkowe,

 • funkcje – deklaracja, definicja i wywołanie,

 • wstęp do mechatroniki z Arduino,

 • tworzenie programów, gier i animacji.

Efekt przebytych zajęć

Dziecko uzyska wiedzę i podstawowe umiejętności programowania. Rozwinie swoje umiejętności logicznego myślenia. Dowie się jak programowanie może pomóc w życiu. Stworzy wiele własnych programów. Będzie się uczyło zespołowej pracy. Rozwinie umiejętność rozwiązywania problemów oraz wytrwałości w rozwiązywaniu trudnych zadań.