Faq - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Czym jest programowanie?
Programowanie to przede wszystkim komunikacja z komputerem poprzez wydawanie mu poleceń. Dzięki niemu można tworzyć własne programy i gry komputerowe.
 
Czy są to zajęcia komputerowe, takie jak w szkole?Nie są to zajęcia takie, jak w szkole. Na lekcjach dzieci uczą się głównie obsługi programów, edytorów tekstu i obrazu. Na zajęciach programowania natomiast uczą się tworzenia własnych programów i gier komputerowych.
Jak długo trwa cykl zajęć?
Zajęcia mają charakter semestralny. Rozpoczynają się z początkiem nowego semestru w szkole i kończą się wraz z nim.
Co dalej po upływie semestru? Czy nauka programowania będzie kontynuowana?
Po zakończeniu cyklu semestralnego istnieje możliwość kontynuowania zajęć na wyższym poziomie w kolejnym semestrze. Uczestnicy mogą więc dalej rozwijać swoje umiejętności programistyczne w naszej Szkółce. Niezbędna jest ponowna rejestracja.
Czy uczestnik musi posiadać swój komputer / tablet?
Zajęcia są realizowane w pracowni wyposażonej w niezbędne narzędzia, zatem nie ma potrzeby przynoszenia własnych komputerów, czy tabletów. Nie ma również wymogu posiadania własnego komputera w domu.
Jak często odbywają się zajęcia?
Standardowo zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Istnieje także możliwość uczestniczenia w zajęciach dwa razy w tygodniu - o ile będzie utworzona grupa.
Jak wyglądają zajęcia, w jaki sposób są prowadzone?
Zajęcia odbywają się raz (lub dwa razy) w tygodniu w grupach liczących maksymalnie 12 osób i trwają 90 minut. Każdy uczestnik ma swoje stanowisko pracy, wyposażone w niezbędne narzędzia. 
 
Kto prowadzi zajęcia?
Zajęcia są prowadzone przez szkoleniowców z wieloletnim doświadczeniem, pracujących zawodowo jako programiści w renomowanych firmach.
Czy wystarczy zapisać się przez formularz, czy coś jeszcze należy zrobić, zgłosić chęć uczestnictwa?
Zapisy odbywają się wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy. Po jego wypełnieniu, kontaktujemy się w celu przypisania do grupy i dopełnienia formalności.
Kiedy zaczynają się zajęcia?
Zajęcia są prowadzone w systemie semestralnym. Najbliższy semestr zajęć rozpoczyna się od końca lutego i trwa do rozpoczęcia wakacji.
Co w przypadku, gdy uczestnik z jakiegoś powodu (np. choroby) nie będzie mógł uczestniczyć
w zajęciach?
W przypadku nieobecności na zajęciach, po wcześniejszym uzgodnieniu, będzie możliwość odrobienia ich w innym terminie, z inną grupą.
Czy można się jeszcze zapisać na zajęcia? Czy są wolne terminy?
Oczywiście można się zapisać. Rekrutację na letni prowadzimy do końca lutego. 
Co w przypadku, gdy chętnych będzie więcej niż terminów?
Jeśli miejsca w grupach zostaną zapełnione, a zgłosi się minimum 6 chętnych uczestników, utworzymy nową grupę.
Czy można zapisać się na kurs w trakcie jego trwania, po zakończeniu rekrutacji?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. To, czy dana osoba będzie mogła dołączyć do grupy podczas trwania kursu, będzie zależało od liczebności i poziomu umiejętności grupy oraz kandydata.
W jaki sposób należy dokonywać płatności (miesięcznie, czy semestralnie)?
Można dokonać płatności miesięcznej lub semestralnej. Przy płatności semestralnej (z góry) przysługuje rabat -10%. Każdy z uczestników otrzyma numer konta, na które należy wykonać przelew.
W jakim terminie należy dokonać płatności?
Płatności należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.
Czy znajomość języka angielskiego jest wymagana?
Zajęcia są prowadzone w języku polskim i znajomość języka angielskiego nie jest wymagana. Po zajęciach podstawowych angielski zacznie być jednak niezbędny, gdyż programowanie wymaga wydawania poleceń, które są w języku angielkim (np. for, each, until, do ...).
Specjalnie dla naszych uczniów uruchomiliśmy klasę do samego uczenia języka angielskiego poprzez Duolingo. Proszę zapisać się do klasy poprzez wejście na stronę: https://www.duolingo.com/o/gqbpsd
Przydatna instrukcja i certyfikat: